СПОРТЕН КОМПЛЕКС – ИУ ВАРНА

Адрес:
България, гр. Варна 9002, бул. "Княз Борис I"

СРЕЩИТЕ ОТ НБЛА ИЗТОК ВЪВ ВАРНА СЕ ПРОВЕЖДАТ В

СПОРТЕН КОМПЛЕКС “ИУ - ВАРНА”

 

В спортния комплекс на ИУ Варна се практикуват следните видове спорт: Волейбол, Тенис на маса, Баскетбол, Фитнес. Това са и основните насоки при работата на студентите в групите по обща физическа подготовка, където избора на спорт се осъществява в рамките на административния поток. Представителни отбори има по спортовете:  Волейбол, Тенис на маса, Баскетбол, Плуване,  Футбол, Лекоатлетически крос, Спортно ориентиране, които нееднократно са завоювали престижни награди от регионални, национални и международни състезания. В катедра „Физическо възпитание и спорт” работят амбициозни и доказали качествата си преподаватели – специалисти по различните спортове. В часовете за консултация преподавателите работят индивидуално със студентите, предоставяйки възможности за получаване знания и насоки за обогатяване двигателните умения, съобразени с потребностите и интересите им. В случаите, когато студент има спортни постижения и желание да практикува различен от гореизброените спортове получава  пълното разбиране и съдействие от катедрата.

В рамките на спортната дейност съществуват и групи за модерна гимнастика, хип- хоп и народни танци, които участват в събития на ИУ Варна и прояви на културен обмен между университетите.

Усилията на катедра „Физическо възпитание и спорт”, подкрепяни от Академичното ръководство са насочени в посока на непрекъснато разширяване и обогатяване палитрата на съществуващите спортове.