Списък състезатели

Име Ръст Тегло Позиция Дата на раждане Роден град Състезателен номер
196 83 Тежко крило 08.02.1992 Добрич 14
189 85 Пойнт гард 07.07.1990 София
186 92 Атакуващ гард 07.06.1988 Радес 13
198 105 Тежко крило 07.06.1987 София
186 120 Леко крило 07.05.1987 Враца 14
192 96 Леко крило 07.02.1994 София 24
188 80 Леко крило 07.02.1989 Враца 2
192 88 Тежко крило 06.09.1992 Враца
191 78 Леко крило 06.08.1994 София
188 85 Леко крило 06.06.1995 София 10
175 76 Пойнт гард 06.04.1994 София 12
192 92 Тежко крило 06.04.1990 Бургас 11
205 110 Център 05.10.1998 София 6
180 85 Пойнт гард 05.10.1984 София
208 120 Център 05.06.1975 Хасково 4
180 79 Атакуващ гард 05.04.1980 Варна 4
196 102 Леко крило 05.02.1982 София
188 84 Атакуващ гард 05.01.1977 Бургас 34
196 100 Център 04.10.1984 София 7
204 100 Център 04.05.1992 София