Списък състезатели

Име Ръст Тегло Позиция Дата на раждане Роден град Състезателен номер
183 80 Атакуващ гард 28.01.1985 София 8
200 100 Център 27.11.1982 София 12
189 80 Атакуващ гард 27.11.1975 София 9
187 110 Леко крило 27.10.1992 София
190 90 Леко крило 27.06.1992 Бургас
184 84 Леко крило 27.06.1980 София 3
186 80 Атакуващ гард 27.03.1987 Сливен 23
187 80 Атакуващ гард 27.01.1993 София 23
188 92 Атакуващ гард 27.01.1988 Мадрид
178 90 Пойнт гард 26.06.1984 София 26
195 85 Тежко крило 26.05.1992 Велико Търново 15
188 88 Леко крило 26.04.1979 Плевен 7
181 85 Атакуващ гард 26.04.1979 София
190 100 Тежко крило 26.04.1976 София
195 110 Център 26.02.1986 Босилеград 21
193 88 Леко крило 26.02.1983 София
195 95 Леко крило 25.08.1989 Враца 8
192 98 Център 25.04.1972 София
195 86 Леко крило 25.01.1992 Самоков 13
180 85 Атакуващ гард 25.01.1977 София 7