Списък състезатели

Име Ръст Тегло Позиция Дата на раждане Роден град Състезателен номер
190 93 Атакуващ гард 16.08.1981 София 20
188 90 Пойнт гард 01.02.1984 София 3
193 95 Тежко крило 02.10.1973 София
180 75 Атакуващ гард 03.08.1996 София 42
185 85 Леко крило 11.12.1983 София 3
175 76 Пойнт гард 06.04.1994 София 12
187 82 Атакуващ гард 22.06.1991 София
183 74 Атакуващ гард 16.08.1995 София 10
177 75 Пойнт гард 29.11.1985 София
191 78 Леко крило 06.08.1994 София
197 94 Тежко крило 03.04.1996 София 4
194 88 Тежко крило 03.08.1974 София 8
180 85 Атакуващ гард 25.01.1977 София 7
185 80 Леко крило 21.023.1994 София 36
183 80 Пойнт гард 08.10.1994 София 24
190 83 Атакуващ гард 16.03.1990 София 12
180 85 Пойнт гард 05.10.1984 София
188 92 Леко крило 14.07.1976 София
189 76 Леко крило 16.03.1979 София
187 80 Атакуващ гард 27.01.1993 София 23