Списък състезатели

Име Ръст Тегло Позиция Дата на раждане Роден град Състезателен номер
185 78 Атакуващ гард 15.09.1986 Куманово 15
185 90 Атакуващ гард 16.08.1986 Русе 23
180 75 Атакуващ гард 03.08.1996 София 42
187 82 Атакуващ гард 22.06.1991 София
183 74 Атакуващ гард 16.08.1995 София 10
180 85 Атакуващ гард 25.01.1977 София 7
195 85 Атакуващ гард 13.03.1996 Враца 1
190 83 Атакуващ гард 16.03.1990 София 12
187 80 Атакуващ гард 27.01.1993 София 23
180 79 Атакуващ гард 05.04.1980 Варна 4
189 80 Атакуващ гард 27.11.1975 София 9
189 85 Атакуващ гард 11.04.1967 София 23
181 83 Атакуващ гард 10.04.1986 Враца 12
185 80 Атакуващ гард 20.03.1992 София 8
185 78 Атакуващ гард 03.08.1985 Видин 55
185 90 Атакуващ гард 17.03.1974 Враца
185 95 Атакуващ гард 12.12.1979 Плевен
176 82 Атакуващ гард 09.01.1980 Габрово 69
181 85 Атакуващ гард 26.04.1979 София
188 89 Атакуващ гард 12.05.1979 Плевен