Списък състезатели

Име Ръст Тегло Позиция Дата на раждане Роден град Състезателен номер
188 86 Атакуващ гард 24.04.1994 Враца 4
187 84 Леко крило 24.04.1995 Разград 91
199 100 Леко крило 24.07.1986 София 13
180 75 Пойнт гард 24.09.1984 Кавадарци
193 90 Леко крило 24.10.1984 Кърджали 18
189 89 Тежко крило 24.12.1979 София
180 85 Атакуващ гард 25.01.1977 София 7
195 86 Леко крило 25.01.1992 Самоков 13
192 98 Център 25.04.1972 София
195 95 Леко крило 25.08.1989 Враца 8
193 88 Леко крило 26.02.1983 София
195 110 Център 26.02.1986 Босилеград 21
190 100 Тежко крило 26.04.1976 София
181 85 Атакуващ гард 26.04.1979 София
188 88 Леко крило 26.04.1979 Плевен 7
195 85 Тежко крило 26.05.1992 Велико Търново 15
178 90 Пойнт гард 26.06.1984 София 26
188 92 Атакуващ гард 27.01.1988 Мадрид
187 80 Атакуващ гард 27.01.1993 София 23
186 80 Атакуващ гард 27.03.1987 Сливен 23