Списък състезатели

Име Ръст Тегло Позиция Дата на раждане Роден град Състезателен номер
195 110 Тежко крило 29.07.1988 Москва
195 110 Тежко крило 18.05.1996 Перник
203 110 Център 29.04.1986 Самоков
195 110 Леко крило 29.03.1990 София 77
198 110 Център 02.04.1988 София
213 110 Център 20.04.1969 Кралево 15
190 110 Тежко крило 24.04.1973 Враца 32
194 110 Център 04.05.1974 Бургас
205 110 Център 05.10.1998 София 6
200 110 Център 22.09.1981 София
187 110 Леко крило 27.10.1992 София
212 110 Център 02.03.1981 Благоевград
206 112 Център 04.02.1981 Шумен 29
199 115 Център 11.09.1990 София
206 115 Център 20.03.1978 София 10
186 120 Леко крило 07.05.1987 Враца 14
200 120 Център 14.11.1983 Стара Загора 13
208 120 Център 05.06.1975 Хасково 4
201 125 Център 17.06.1981 Габрово
205 135 Център 28.09.1978 Тетевен 27