Списък състезатели

Име Ръст Тегло Позиция Дата на раждане Роден град Състезателен номер
188 92 Атакуващ гард 27.01.1988 Мадрид
192 88 Тежко крило 06.09.1992 Враца
180 79 Атакуващ гард 05.04.1980 Варна 4
200 93 Тежко крило 14.11.1983 Плевен 14
198 95 Леко крило 19.07.1989 София
200 98 Център 09.10.1989 София 12
190 90 Леко крило 03.04.1981 Димитровград 9
191 90 Леко крило 17.12.1983 София
195 110 Леко крило 29.03.1990 София 77
198 105 Тежко крило 07.06.1987 София
183 80 Пойнт гард 08.10.1994 София 24
186 86 Леко крило 14.01.1989 Враца 11
205 95 Тежко крило 22.07.1992 Девин 93
195 85 Атакуващ гард 13.03.1996 Враца 1
201 103 Център 01.04.1984 Златоград
189 80 Атакуващ гард 27.11.1975 София 9
188 90 Пойнт гард 01.02.1984 София 3
178 99 Леко крило 18.09.1979 София
212 110 Център 02.03.1981 Благоевград
188 75 Атакуващ гард 24.02.1994 Стара Загора 30