Списък състезатели

Име Ръст Тегло Позиция Дата на раждане Роден град Състезателен номер
187 80 Атакуващ гард 10.11.1975 Враца 7
186 80 Атакуващ гард 27.03.1987 Сливен 23
183 74 Атакуващ гард 16.08.1995 София 10
183 77 Атакуващ гард 29.07.1991 София 6
185 70 Атакуващ гард 12.11.1995 София
180 90 Атакуващ гард 2.01.1986 София
185 75 Атакуващ гард 04.07.1994 Сливен 10
183 75 Атакуващ гард 05.06.1988 Перник 1
193 110 Атакуващ гард 25.08.1985 София 15
190 93 Атакуващ гард 16.08.1981 София 20
180 75 Атакуващ гард 28.03.1991 София 11
185 85 Атакуващ гард 04.11.1996 София
188 86 Атакуващ гард 24.04.1994 Враца 4
183 85 Атакуващ гард 01.01.1983 Плевен 12
182 75 Атакуващ гард 08.09.1991 София
183 84 Атакуващ гард 20.01.1984 София 3
190 82 Атакуващ гард 04.02.1995 Стара Загора
185 90 Атакуващ гард 16.08.1986 Русе 23
170 72 Атакуващ гард 08.04.1987 София
176 82 Атакуващ гард 09.01.1980 Габрово 69