Списък състезатели

Име Ръст Тегло Позиция Дата на раждане Роден град Състезателен номер
197 95 Център 17.10.1994 Ямбол 9
198 107 Център 26.07.1992 Шумен
193 82 Тежко крило 02.09.1995 Шумен
195 90 Тежко крило 12.10.1995 Шумен
183 83 Пойнт гард 17.02.1975 Шабла 24
194 90 Атакуващ гард 27.06.1993 Фулда 14
190 90 Атакуващ гард 05.10.1994 Фулда 13
198 98 Център 22.03.1985 Търговище 77
172 70 Пойнт гард 01.08.1997 Търговище
184 75 24.05.2001 Търговище 7
183 90 Атакуващ гард 04.08.1979 Търговище 4
175 85 Пойнт гард 05.08.1982 Търговище 12
188 83 Атакуващ гард 14.09.1990 Търговище 23
192 91 Център 28.02.1990 Търговище 11
196 105 Център 19.05.1989 Търговище 11
190 105 Център 13.02.1978 Търговище
184 90 Леко крило 24.04.1984 Търговище 8
192 100 Тежко крило 23.01.1989 Търговище 21
171 83 08.12.1975 Търговище 15
183 82 Атакуващ гард 09.04.2000 Търговище 6